Solumon palvelut

Solumossa tarjoamme laadukasta kudos- ja ohutneulanäytteiden tulkintaa nopealla vastausajalla. Meille voit lähettää biopsia- ja sytologianäytteitä kaikista eläinlajeista, hiiristä hevosiin. Vastaamme suomeksi tai tarvittaessa englanniksi.

Näytteestä laaditaan kirjallinen lausunto, joka sisältää näytteen kuvailun, morfologisen diagnoosin sekä patologin loppukommentin. Lausunto toimitetaan sähköpostitse tai tarvittaessa postitse.

Kudosnäyte

Biopsia

Histologinen tutkimus on tärkein patologian diagnostinen menetelmä. Se perustuu kudosten mikroskooppisiin rakenteisiin.

Tutkittavista kudosnäytteistä tehdään laboratoriossa useiden työvaiheiden kautta ohuita leikkeitä objektilasille. Värjäämisen ja peittämisen jälkeen leikkeet ovat valmiita patologin tutkittavaksi. Patologi tutkii näytelasit mikroskoopilla ja antaa löydösten perusteella näytteelle diagnoosin.

Lausunto valmistuu kudosnäytteille yleensä 1-3 päivän kuluessa näytteen saapumisesta meille. Tarvittaessa diagnoosin asettamista tuetaan erikoisvärjäyksillä ja immunohistokemialla.

Ohutneulanäyte

Sytologia

Sytologisessa tutkimuksessa tutkitaan irrallisia soluja. Solut ovat peräisin kiinteästä kudosmuutoksesta tai nesteestä. Näytteeksi tarvitaan mahdollisimman paljon edustavia soluja tutkittavalta alueelta.

Solut levitetään objektilasille ja lähetetään ilmakuivattuina laboratorioon. Sytologiaa hyödynnetään erityisesti kudosmuutosten laadun arvioinnissa ennen niiden kirurgista poistoa, sekä imusolmukkeiden tutkimisessa.

Lausunto valmistuu ohutneulanäytteille yleensä 1-2 päivän kuluessa näytteen saapumisesta meille.

Erikoisvärjäykset

  • Erikoisvärjäyksillä kudosnäytteistä värjätään tiettyjä rakenteita ja materiaaleja, kuten kollageenia, kuparia tai kalkkia.
  • Monet infektiiviset taudinaiheuttajat, kuten mykobakteerit, loiset ja sienet, saadaan näytteistä paremmin esiin erikoisvärjäysten avulla.
  • Erikoisvärjäyksiä voidaan käyttää apuna myös kasvaindiagnostiikassa, esimerkiksi mastsolukasvaimissa.

Immunohistokemia

  • Immunohistokemia (IHC) on patologian erikoismenetelmä, jossa vasta-aineilla värjätään tiettyjä kudosmarkkereita tai infektiivisiä taudinaiheuttajia.
  • Immunohistokemiaa käytetään erityisesti kasvaindiagnostiikassa kasvainten tarkempaan tyypitykseen.
  • Immunohistokemia on tärkeä apukeino lymfooman eri muotojen erottamisessa, millä on vaikutusta sekä ennusteeseen että hoidon valintaan.

PARR-näytteet

  • PARR, eli PCR for Antigen Receptor Rearrangements -menetelmää käytetään lymfoomien klonaalisuuden tutkimiseen.
  • Menetelmän avulla voidaan erottaa monoklonaalinen syöpäsolukko polyklonaalisesta tulehdussolukosta.
  • Tulokset tulkitaan aina histologiaan ja immunohistokemiaan peilaten.
  • Valmistelemme näytteesi ulkopuoliseen laboratorioon PARR-analyysia varten.

Tutkimuspalvelumme

Tutkimusryhmille tarjoamme apua patologian tulkinnassa ja muutosten luokittelussa. Tarvittaessa autamme myös tutkimusten suunnittelussa ja johtopäätöksissä. Meillä on kokemusta useilta tutkimusaloilta perustutkimuksesta toksikologiaan. Tutkimme näytteitä eri laboratorioeläimistä ja eläinmalleista.

Koulutuspalvelumme

Haluatko oppia lisää patologiasta, tutustua erikoismenetelmiin tai kenties perehtyä sytologian maailmaan? Tarjoamme koulutuspalvelua, jonka sisältö ja laajuus voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä ja ideoidaan yhdessä!

© Solumo Patologit Oy